Het Dow Blazers Ensemble

Welkom !!!

 

Op de verschillende pagina's kunt U informatie vinden over de geschiedenis van de Dow Blazers,
de repetitie data, hoe contact op te nemen etc.
Ons komende concert: 15 April 2018 in het PV gebouw.