Het Dow Blazers Ensemble

Welkom !!!

Op de verschillende pagina’s kunt U informatie vinden over de geschiedenis van de Dow Blazers,
de repetitie data, hoe contact op te nemen etc.
Ons volgende concert ter afsluiting muzikaal seizoen 2018 – 2019: 7 April 2019 in het PV gebouw.