Repetities

Het repetitie seioen van het Dow Blazers Ensemble start meestal in September en gaat door tot en met Maart/April in het volgende jaar.
De meeste leden van het Dow Blazers Ensemble zijn ook muzikant in een andere muziek vereniging en daarom zijn de repetities op Zaterdag morgen van 9.45 tot 12.00 uur.

De Zaterdag ochtend repetitie is meestal om de twee weken.
Alle repetities zijn in de vorm van een play-in: iedereen is welkom mee te komen spelen

Het adres van het Dow PV Gebouw is: Vliegende Vaart 10 Terneuzen
Het adres van het repetitielokaal van de Vliegende Hollander is: Edvard Grieghof 113 Terneuzen

Hierbij de repetitie/play-in data voor het Dow Blazers seizoen voorjaar 2021-2022.

Indien niet nader vermeld in het Dow PV gebouw.

11  september 2021
25 september 2021  Toonbeeld
9 oktober  2021
23 oktober 2021
6 november 2021   Toonbeeld
20 november 2021
27 november 2021 : Sinterklaas viering Dow PV
4 december 2021 Toonbeeld
18 december 2021
28 december 2021: Play-in samen met ENZK Hoek gehele dag inclusief lunch

15 januari 2022
29 januari 2022|
12 februari 2022
26 februari 2022
12 maart  2022
26 maart 2022: muziek dag, gehele dag inclusief lunch
9 april 2022
10 april 2022: concert

Bij verhindering graag een berichtje naar onze dirigent:: impression@zeelandnet.nl